ĐĂNG NHẬP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
(chọn đợt thi, sau đó chọn môn)
Chọn Thi Đợt 01 (01 - 02/6/2019)
Môn Vẽ hình họa mỹ thuật
Môn Năng khiếu thể dục thể thao
Môn Vẽ trang trí màu

Chọn Thi Đợt 02 (06 - 07/7/2019)
Môn Vẽ hình họa mỹ thuật
Môn Năng khiếu thể dục thể thao
Môn Vẽ trang trí màu
 


Click to upload

 

Nộp hồ sơ
Lưu điều chỉnh
In phiếu